img

33 +

Yılı aşan tecrübemiz
Kurumsal

Biz Kimiz?

Kocaeli Eğitim Vakfımız 07 Nisan 1989 tarihinde Kurucu Başkanımız Muharrem ESKİYAPAN ve 52 arkadaşı tarafından Kocaeli Eğitim ve Gençlik Vakfı adı altında kurulmuştur. 18.06.1999 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Kocaeli Eğitim Vakfı adını almış olup, 52 Kurucu Üye’ den oluşan Mütevelliler Heyeti’ ne de 31 aday Yeni Mütevelli Heyeti Üyesi olarak dahil edilmiştir. Kocaeli Eğitim Vakfı’ nın organları, Mütevelli Kurucu Üyeler, Mütevelli Üyeler, Makama Bağlı Üyeler olup bu üyelerce seçilen ve iki yıl süreyle görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulları’dır.
Ayrıca, Vakfın amaçlarına uygun olarak yaptığı ya da yapacağı hizmetler ve üstün katkılarından ötürü, Yönetim Kurulu’ nun teklifi ve Mütevelli Heyeti’ nin kararı ile Vakfımıza Onursal Üyeler de alınabilmektedir. Zamanın Kocaeli Valisi ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yapmış olan Kemal NEHROZOĞLU Yönetim Kurulumuzun 19.12.1994 tarih ve 51/ 3 sayılı kararıyla Vakfımızın ilk Şeref Üyeliği’ ne ; Kurucu Başkanımız Muharrem ESKİYAPAN ise, 08.05.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’ da Vakfımızın Onursal Başkanlığı’ na  getirilmişlerdir. 

 

Vakfımıza kuruluşunu takip eden kısa bir zaman dilimi içinde gelir getirici mal varlığını istenilen düzeye çıkarmasıyla, Bakanlar Kurulu’nun 28.03.1995 tarih ve 6752 sayılı kararıyla “Vergi Muafiyeti” tanınmıştır.  

 

Vakfımızın Amaçları; Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık, Spor ve Turizmin gelişmesi ve mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak yüksek ve etkin düzeyde bu hizmetlerin yerine getirilmesine; bu itibarla ve en büyük zenginlik kaynağının eğitimli sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla güvenli, gelişen güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek, girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünce, araştırma ve çalışma yöntemlerini benimsemiş, inançlı, insana ve doğaya saygılı nesillerin yetişmesine eğitim ve öğretim yolu ile yardımcı olmak, böylece Türk insanına, Türk Devletine ve bütün insanlığa faydalı çalışmalar yapıp maddi ve manevi katkılar sağlayarak, mevcut özel eğitim kurumlarına destek vermek, çeşitli branşlarda ve çeşitli düzeylerde Anaokulu, İlköğretim, Lise birimleri kurmak ve işletmek, özel bir Üniversite açmak, eğitim, kültür ve sanatla ilgili yayınlar çıkartmak, çeşitli kurslar açmak, sağlık ve turizm ile ilgili her tür faaliyetlerde bulunmaktır.