DENETLEME KURULU

D E N E T L E M E     K U R U L U

 

ASİL ÜYELER

1. DURSUN ALİ ÖZEL - KOCAELİ DEFTERDARI

2. MUZAFFER ÇİNTİMAR - GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İL MÜDÜRÜ