DENETLEME KURULU

D E N E T L E M E     K U R U L U

 

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

1. DURSUN ALİ ÖZEL - KOCAELİ DEFTERDARI

1. İBRAHİM BİNGÜL 

2. MUZAFFER ÇİNTİMAR - GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İL MÜDÜRÜ

2. İSHAK KOLAYLI